Project

55.000 bezoeken natuurgebied Jufferswaard: compromis over beheer nodig

De Jufferswaard is een uiterwaard in de gemeente Renkum van 31 ha waaraan jaarlijks 55.000 keer een bezoek wordt gebracht. Om de wensen van zowel de ‘gebruikers’ als de eigenaren in kaart te brengen is de Wetenschapswinkel gevraagd door ‘De Pilogroep’ (spreekbuis tussen de samenleving en de eigenaren/beheerders van het gebied en de overheden) onderzoek te doen hoe het huidige recreatieve aanbod zoals wandelpaden en cultuurhistorie, verbeterd kan worden waarbij het niet in strijd is met de natuurwaarden van dit Natura2000 gebied.

De Jufferswaard is eigendom van Staatsbosbeheer dat het beheer voett. Het gebied is het hele jaar toegankelijk op paden. De paden zijn vaak drassig en worden de laatste jaren steeds slechter. De vrijwilligersorganisatie Pilogroep Jufferswaard Renkum-Heelsum vindt dat Staatsbosbeheer als eigenaar van het gebied terughoudend is met onderhoud.

Omdat het onduidelijk is hoe intensief het gebied wordt gebruikt, door wie en waarvoor, is er gestart met een breed ingezet onderzoek. Het blijkt dat, hoewel de visies verschillen van de belangrijkste stakeholders, de Pilogroep en Staatsbosbeheer, er wel een compromis bereikt kan worden over de wensen voor de Jufferswaard. Daarvoor is van beide kanten een verbetering in de communicatie nodig.

Zo is het voor de Pilogroep belangrijk dat zij een eenduidige visie naar de andere stakeholders toe laten horen, en voor Staatsbosbeheer is het belangrijk dat zij meer vanuit natuurbeleving communiceert omdat dit dichter bij het natuurbeeld van recreanten staat. Er kan dan een situatie gecreëerd worden die leidt tot samenwerking op basis van communicatie, begrip en vertrouwen waarin de Pilogroep gehoord wordt en waarin Staatsbosbeheer kan profiteren van de betrokkenheid van de Pilogroep.