Oppervlaktebesmettingen in de levensmiddelenindustrie

Project

AF-15212 Oppervlaktebesmettingen in de levensmiddelenindustrie

Methodes voor effectieve reiniging en desinfectie van de procesomgeving of andere contactoppervlakken met levensmiddelen zijn essentiële onderdelen in de borging van de microbiologische veiligheid en houdbaarheid van levensmiddelen. De reinigingsstrategieën die momenteel door de levensmiddelenindustrie worden gehanteerd kunnen sterk worden verbeterd, o.a. door een objectievere beoordeling van de risico’s, het opstellen van heldere richtlijnen en beter inzicht in de opbouw van oppervlaktebesmettingen en de effectiviteit van de verschillende beschikbare reinigingsstrategieën.

Deze publiek-private samenwerking (PPS) heeft de ambitie om een nieuwe standaard voor reiniging en desinfectie te ontwikkelen voor een aantal sectoren in de levensmiddelenindustrie en deze ook te implementeren. Deze ambitie zal worden gerealiseerd door onder andere de volgende activiteiten:

Met de kennis die in deze PPS wordt ontwikkeld kan de levensmiddelenindustrie in samenwerking met de schoonmaaksector gerichter werken aan het elimineren en beheersen van de grootste microbiologische risico’s.

Publicaties