Project

AF-EU-15026 ORAQUA

Nederland valoriseert en vergroot de beschikbare kennis rond conventionele en biologische aquacultuurproductie en viswelzijn. Een interdisciplinaire aanpak in internationale context (EU verband) zorgt voor verbeterde aansluiting van de kennis rond visproductie, milieu, welzijnsbehoeften etc. aan de consumenten- en producentenbehoefte. Hierdoor wordt op termijn de regelgeving geoptimaliseerd en transparantie in de kennis over biologische producten opgesteld. De kennisdocumenten die hieruit volgen zijn mede bepalend voor de Europese biologische aquacultuur sector (productie en handel). De Nederlandse biologische vishandel kan hiermee voordeel doen in de positionering van het biologisch vissegment.

Doel van het project is om de kennispositie over en het vertrouwen in biologisch geproduceerde vis in de Nederlandse markt te verbeteren en productiemogelijkheden helder te krijgen. Dit gebeurt door het optimaliseren van de aansluiting tussen kennis over biologische en conventionele productie, marktkennis, regelgeving en ketenprocessen. Nederland is een beperkte speler in de biologische visproductie (nihil) en verwerking, de vraag naar biologische visproducten die aansluiten op de consumentenbehoefte is groot.

Deliverables

In dit project wordt kennis over consumentenwensen, productie- en handelsmogelijkheden en de wetenschappelijke kennis rond de behoefte van de vis en het milieu bijeengebracht. Dit wordt vertaald in kennisdocumenten die bijgedragen aan verbetering van regelgeving, de kwaliteit van de biologische producten, ontwikkeling van criteria voor de behoeften van de vis en inzicht in voor- en nadelen voor productie van biologische visproducten. Door deze ontwikkeling wordt geprobeerd om de regelgeving en de mogelijkheden voor Nederlandse biologische productie op elkaar te laten aansluiten. Hierdoor komen mogelijkheden voor gecertificeerde biologische productie en Beter Leven kenmerk 3* dichterbij. De slagingskans is echter volledig afhankelijk van de beleidsbesluiten rond biologische randvoorwaarden.

Publicaties