Project

Aan de slag met biomassa in uw gemeente

Wageningen Environmental Research (Alterra) wil twee bijeenkomsten met gemeenten organiseren met als doel de biomassa te benutten die in gemeenten vrijkomt bij het groen- en landschapsbeheer. Groen in de stad is erg belangrijk, desondanks wordt de groene ruimte in stedelijke gebieden steeds schaarser.

In gemeenten komt veel zogenaamd ‘groenafval’ vrij. In veel gevallen kost de verwerking ervan veel geld. Toch zijn er kansen om deze groene stromen een nuttige bestemming te geven, als bron bijvoorbeeld voor duurzame energie of duurzame materialen. Dat komt vaak niet of moeizaam op gang, omdat het op gang brengen van nieuwe ketens van verwerking alleen lukt in goede samenwerking binnen de keten.

Duurzaam doel 

Het doel van het project is het ondersteunen van gemeenten bij hun transitie naar een biobased economy. Dit kan prima aansluiten bij gemeentelijke doelen als “gemeente klimaatneutraal 2030”, of “Gemeente duurzaam 2025”.

Hoe gaan we te werk?

Aan de slag met biomassa
Aan de slag met biomassa

Het project bestaat uit twee workshops. Bij de eerste workshop wordt kennis ingebracht en ervaringen van gemeenten die al bepaalde stappen hebben kunnen zetten. Daarnaast is deze workshop gericht op het uitwisselen van eigen ervaringen en het op een rij zetten van de belangrijkste kansen en knelpunten. De tweede workshop richt zich juist op het geven van oplossingen voor de gevonden knelpunten en tips voor het benutten van kansen, en het geven van een goede proceswijzer van hoe de gemeente als trekkende of coördinerende partij de gewenste transitie kan helpen te bereiken.

Aansluitend krijgt elke deelnemende gemeente een advies op maat voor de eigen situatie.

Resultaten en wat wij bieden

Binnen dit project bieden we deelname aan twee workshops en een advies op maat. Optioneel kunnen gemeenten zich tegen meerprijs na de twee workshops laten begeleiden door een deskundige van Wageningen Environmental Research (Alterra).

Meedoen?

We zijn op zoek naar gemeenten die actief mee willen doen met het project. Gemeenten kunnen zich richten op vrijkomende groenstromen van de eigen gemeenten, maar ook breder, op de groene stromen die vrijkomen bij alle beheerders in de gemeente. Ook kunnen gemeenten van de andere kant ‘infietsen’, bijvoorbeeld als afnemer van duurzaam opgewekte energie voor een gemeentelijk zwembad of andere voorziening.

Kosten

Elke deelnemende gemeenten betaalt €3.500, excl. BTW. Er is ruimte voor minimaal ca. 7 en maximaal ca. 12 gemeenten.