Project

Aanpak vruchtrot in appel en peer

Vruchtrot is een groot probleem bij bewaarfruit. En dat neemt alleen maar toe door de wens om residuvrije teelt. Onderzoekers van Wageningen UR gaan na of sanitaire maatregelen, verhoging van de biotische weerbaarheid en vroegtijdige detectie van pathogenen en een hierop afgestemd risicomanagement dit probleem kunnen ondervangen.

Doelstelling

Het project heeft twee doelen:

  • Kennis ontwikkelen over de belangrijkste vruchtrotpathogenen in appel en peer; inventariseren vruchtrotpathogenen, ontwikkelen nieuwe pathogeen-specifieke, kwantitatieve detectietoetsen en in kaart brengen van de epidemiologie.
  • Uitwerken van een actieplan vruchtrot met de sector om de schade door vruchtrot te beperken.

Plan van aanpak

De volgende stappen worden ondernomen:
  • Uitwerken onderzoeksplan met sector (jaar 1-2)
  • Isoleren en identificeren van vruchtrot veroorzakers (bij sorteerbedrijven; jaar 1-3)
  • Collectie opbouw (jaar 1-2)
  • Ontwikkelen detectietoetsen (jaar 1-2)
  • Monitoring van 10 appel en 10 perenpercelen: epidemiologie van belangrijkste vruchtrotveroorzakers (bemonsteren van bladeren, takken en vruchtmummies voor (jaar 1-3)
In 2013 worden de substraatmonsters van 2012 geanalyseerd. 2012 was een voor schimmelziektes gunstig jaar. De analyseresultaten worden gekoppeld aan de bewaarresultaten van appel en peer van deze percelen. De vruchtmonsters van appel en peer worden onderzocht op de veroorzakers van vruchtrot.

Beoogde resultaten

Het project levert kennis op:
  • van (opkomende) bewaar-ziekten in appel en peer in nieuwe residu-vrije teeltsystemen
  • voor de ontwikkeling van preventie maatregelen (zoals gerichte sanitatie) en alternatieve bestrijdingsmethoden (zoals met niet-pathogene Neofabraea)
  • voor de ontwikkeling van een toets waarmee risico’s voor het optreden van na-oogstbederf (op grond van pathogeen-detectie en kennis van het perceel) voorspeld kunnen worden.

De verworven kennis moet leiden tot verminderde inzet van gewasbeschermingsmiddelen tegen vruchtrot en zal een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van residuvrije teeltsystemen.

Resultaten worden in wetenschappelijke artikelen, congresbijdragen en vakbladartikelen gepubliceerd. Daarnaast vinden overleggen/workshops plaats met de doelgroepen. Deelname aan het 'International symposium on discovery and development of innovative strategies for postharvest disease management' (ISHS), Kusidasi, Turkije.

Publicaties