Project

Aanpassing van landbouw in rivierdelta's aan klimaatsverandering

Dit project, waarin beleidsmakers, onderzoekers en mensen uit de praktijk samenwerken, ontwikkelt een op maat gemaakte en geïntegreerde aanpassingsstrategie voor klimaatverandering. De nadruk ligt op zoutwaterintrusie in de landbouw-, aquacultuur en natuursectoren in Vietnam, Bangladesh en Egypte, maar later kan de strategie ook voor andere delta's ingezet worden.

Doelstelling

Dit project heeft als doel het bewerkstelligen van een op maat gemaakte en haalbare ontwikkeling van een geĂŻntegreerde aanpassingsstrategie voor klimaatsverandering. De nadruk ligt op de aandachtsgebieden: zout water binnendringing in de landbouw, aquacultuur en natuur. 

Plan van Aanpak

In dit project zijn de volgende werkzaamheden gepland:

  • Het houden van workshops.
  • Het komen tot klimaatscenario’s en de impact voor grondgebruik.
  • In kaart brengen van watergerelateerde klimaatverandering.

Sectorspecifiek watermanagement identificeren en de kansen van klimaatverandering in kaart brengen.

Resultaten

In 2012 is een bijdrage aan onderstaande bijeenkomst geweest:

  • Report on Training Workshop: Challenges and Approaches in River Delta Planning. Sharing experiences from SE Asian Delta and the Rhine-Meuse Delta, 22-26 October 2012. The Centre of Water Management and Climate Change (WACC) at Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam (zie link aan rechterkant).
  • bijdrage geleverd aan een rapport.
De resultaten van dit project verschijnen ook in een rapport.