Project

Aanvullend financieren, hoe starters te helpen naar eigen boerderij

In de Biologisch-Dynamische (BD) landbouw is de opvolging of start van het boerenbedrijf van buiten de familie relatief hoog. Deze starters en opvolgers (of groeiers) hebben nauwelijks familiekapitaal achter zich om een landbouwbedrijf te starten, terwijl de kapitaalbehoefte groot is om te kunnen beginnen. Bovendien zijn het bedrijven met een extensieve, vaak natuur inclusieve bedrijfsvoering. Voor deze duurzame, agro-ecologische exploitaties is moeilijker een standaard te vinden waardoor een bank bereid is te financieren. BD en bio-boeren maken dus relatief vaker gebruik van aanvullende financiering bovenop een bankfinanciering voor hun bedrijfsstart of -vergroting.

Hierdoor ontstaat de behoefte naar innovatieve financieringsvormen en naar een manier om aanvullende financiering meer bekendheid te geven. De Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding (hierna de BD vereniging) vraagt de Wetenschapswinkel onderzoek te doen naar deze ontwikkeling en te kijken hoe er een stappenplan kan worden ontwikkeld waarbij succesfactoren worden benoemd voor het starten van aanvullende financieringsvormen door deze groep ondernemers. Ook ideeën voor onderlinge uitwisseling en kennisdeling door boeren vallen onder deze vraag.

Onderzoeksvragen

In dit onderzoek zijn Wageningse wetenschappers en studenten samen op zoek gegaan naar antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat zijn de succesfactoren voor aanvullende financiering?
  • Wat is een slim stappenplan?
  • Hoe kunnen de mogelijkheden van aanvullende financiering bekender gemaakt worden?
  • Hoe kan de onderlinge uitwisseling door boeren die ermee bezig zijn of die er interesse in hebben, versterkt worden?

BD vereniging

De BD vereniging bestaat bijna 90 jaar en verenigt boeren, burgers en andere ketenpartijen die werken aan de ontwikkeling van BD landbouw. De BD vereniging heeft bijna 2000 leden, waarvan ruim 300 beroepsleden. De beroepsleden zijn beroepsmatig bezig met teelt, verwerking, verkoop of ontwikkeling van BD producten. Voor deze beroepsleden organiseren zij intervisiegroepen, boerenbezoek en andere ondersteuning zoals coaching.

Resultaten

wewi.jpg

De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een brochure waarin een achttal financieringsvormen worden behandeld: