Project

Actieplan bos en hout

Niet alleen Nederland, maar vrijwel alle EU-landen verwachten een grote extra vraag naar hout vanuit de bio-economie, mede vanwege aangescherpte klimaatdoelen. Op 26 oktober 2016 ondertekenden premier Rutte en staatssecretaris Dijksma en twintig organisaties het Actieplan Bos en Hout tijdens de nationale klimaattop.

Het Actieplan Bos en Hout bevat een breed scala van acties gericht op de hele keten van bos, bosbeheer en hout. Het Actieplan markeert misschien ook een paradigmaverandering in het denken over bos en bosbeheer, waarin productie weer meer aandacht krijgt. Kortweg komt het Actieplan neer op drie aandachtspunten: meer bos, beter bosbeheer met verhoogde oogst en meer gebruik van jou in de bouw. Deze drie aandachtspunten zijn onderverdeeld in twaalf concrete acties.

Het Actieplan Bos en Hout is een initiatief van een groot aantal spelers in de bos- en houtsector dat het vergroten van de duurzame bijdrage van de sector aan de bio-economie beoogt. Het is gemaakt op basis van een studie die Wageningen Environmental Research (Alterra) uitgevoerd heeft met Probos en Wageningen Economic Research naar de consequenties van de verhoogde vraag naar hout, in relatie tot duurzaam beheer en een optimaler gebruik van hout.

In 2017 wordt gewerkt met de ondertekenaars aan een uitwerking en concretisering van de acties.

Actieplan bos en hout