varken

Project

Adaptatievermogen varkens onder suboptimale omstandigheden

Varkens verschillen onderling in hun aanpassingsvermogen. In dit project achterhalen de onderzoekers de onderliggende kenmerken en kwantificeren deze. Zo kunnen robuustere varkens gefokt worden.

Resultaten

Activiteiten binnen het project voor 2012:

  • Afronden van een grootschalig multifactorieel experiment als onderdeel van het AIO-traject.
  • Verwerken van resultaten in een wetenschappelijk artikel van data met betrekking tot de relatie tussen centraal (in het brein) en perifeer (in bloedplaatjes) gemeten serotonerge variabelen bij varkens in een pilotexperiment.
  • Analyseren van de data gegenereerd uit het grootschalige multifactoriële experiment.
  • Ontwikkelen en opstarten van twee vervolgexperimenten om proxy-metingen van maladaptief gedrag te testen.