Project

Adaptation Support Tool – helpt stakeholders om steden klimaatbestendig te maken

De Adaptation Support Tool ondersteunt het op natuurlijke basis klimaatbestendig maken van stedelijke omgevingen, met gezamenlijke ontwikkeling en gekwantificeerde output. De tool is met succes toegepast in pionierssteden in Europa, de VS en Afrika.

Tool om stakeholders te betrekken bij het aanpassen van steden

Tegenwoordig beseft men in de meeste steden hoe kwetsbaar men er is voor de gevolgen van klimaatverandering. Deze steden zijn klaar voor de volgende stap, feitelijke aanpassing. Ze zoeken naar manieren waarop aanpassingsmaatregelen met succes kunnen worden doorgevoerd in de stedelijke praktijk. Hoe krijg je de lokale stakeholders in de stad zo ver dat ze er echt bij betrokken raken en dat er een gezamenlijk aanpassingsplan voor een straat, wijk of stadswijk kan worden opgezet?

Daarvoor is de Adaptation Support Tool (AST) bedoeld: planners, ontwerpers en stakeholders in staat stellen om uit te zoeken welke mogelijkheden (kosten)effectief zijn en in het plangebied passen. Met de tool kunnen stakeholders hun onroerend goed en andere activa gemakkelijk identificeren en verschillende groen-blauwe maatregelen invoeren in het plangebied, waarmee de aanpassingscapaciteit verbeterd kan worden. De tool laat direct zien hoeveel deze maatregelen precies zouden bijdragen voor een reeks aanpassingsindicatoren en kosten.

De AST richt zich hierbij op de toegevoegde waarde van oplossingen op natuurlijke basis voor klimaataanpassing. De natuur levert rendabele oplossingen, waarvan de stakeholders zich vaak niet bewust zijn. De AST levert daarom antwoorden op vragen zoals: wat zijn de voordelen van groene daken, groene muren of zelfs stedelijke parken in mijn plangebied, wat zijn de bouw- en onderhoudskosten en hoe presteren deze maatregelen op natuurlijke basis in vergelijking met de traditionele civiele techniek?

Stakeholders in Beira (Mozambique) werken met de Adaptation Support Tool
Stakeholders in Beira (Mozambique) werken met de Adaptation Support Tool

Hoe werkt de tool?

De tool is gebaseerd op een grote database met kerncijfers over de prestaties van meer dan 60 oplossingen, al dan niet op natuurlijke basis, op het gebied van waterhoeveelheid (watervasthoudend vermogen, afstroomsnelheid), waterkwaliteit, warmtestressreductie en kostenbesparing. Deze kerncijfers (en bijbehorende rekenregels) zijn afgeleid uit een wetenschappelijk literatuuronderzoek en beste werkwijzen.

In de video op deze webpagina is te zien hoe de tool werkt. Hierbij enkele opmerkingen over de verschillende stappen. Eerst beantwoordt de gebruiker aan de linkerkant enkele vragen, om alvast een idee te geven over de locatie en kenmerken van het plangebied en om de aanpassingsdoelen vast te stellen (wat voor doelstellingen voor klimaataanpassing wilt u bereiken op uw locatie?). Vervolgens komen de meer dan 60 maatregelen in beeld, op volgorde van hun geschiktheid voor het plangebied en de specifieke aanpassingsdoelen. De maatregelen kunnen vervolgens worden gekozen en ingetekend in het plangebied (kaart in het midden van het venster van de tool).

Bij het selecteren van een maatregel wordt om een aantal aanvullende gegevens gevraagd, bijv. over de substraatdiepte van groene daken. Op die manier kunnen lokale stakeholders samenwerken bij het opzetten van ruimtelijke scenario's van oplossingen op natuurlijke basis voor hun plangebied, op basis van ieders voorkeur. Aan de rechterkant van het venster van de tool worden de totale bijdrage aan de aanpassingsdoelstellingen en de specifieke bijdrage van elke maatregel weergegeven. Zo zien de stakeholders direct wat het resultaat is van hun voorgestelde maatregelen op de aanpassingscapaciteit van het projectgebied en wat de kosten ervan zijn. Al met al helpt de AST de stakeholders bij het vinden van een gezamenlijk aanpassingsontwerp dat (kosten)effectief is.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Huidige toepassingen

De Adaptation Support Tool is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen Deltares, Wageningen Environmental Research en Bosch & Slabbers, als onderdeel van het Blue Green Dream project (Climate KIC). De AST is tot dusverre (2017) toegepast in Utrecht, Tilburg, Eindhoven, Londen (GB), Berlijn (Duitsland), Beira (Mozambique), New Orleans (VS) en Oaxaca (Mexico), en is gebruikt om gebouwen, straten, woonbuurten, bedrijven en stadsdelen klimaatbestendig te maken. De laatste tijd hebben diverse andere steden interesse getoond in het gebruik van de Adaptation Support Tool om hun werkwijzen aan te passen.