Project

Afleidingsmateriaal voor vleesvarkens

Binnen het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie en bij de Dierenbescherming bestaat de wens dat meer ondernemers goede en effectieve (op gebied van dierenwelzijn) afleidingsmaterialen implementeren.

Doelstelling

Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in hoe varkenshouders met bestaande middelen afleidingsmaterialen voor vleesvarkens in grotere groepen (20-40) kunnen ontwikkelen. Er zal geen wetenschappelijke gedragsvalidatie plaatsvinden.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat zal circa vijf innovatieve afleidingsmaterialen/toepassingen voor vleesvarkens zijn. Per concept worden ervaringen verzameld en verwerkt tot digitale infobladen. Ook wordt hierbij gebruik gemaakt van filmpjes en fotoseries om ervaringen tussen ondernemers en opdrachtgevers uit te wisselen. Verwacht wordt dat op deze manier het draagvlak voor het gebruik van afleidingsmateriaal bij de groep ondernemers zo vergroot en hopelijk zal dit zich nog verder verspreiden naar andere ondernemers.

Werkwijze

  • Ideeën voor innovatief afleidingsmateriaal zullen worden geïnventariseerd bij onderzoekers, in de sector en het bedrijfsleven.
  • Deze ideeën worden getoetst aan de hand van wetenschappelijk model.
  • Afbakenen van materialen/ideeën om nader te beoordelen en te beoordelen op dierenwelzijnseffecten
  • Pre-testen en ontwikkelen van de materialen op praktijkbedrijven en/of Varkens Innovatie Centrum Sterksel om effect op dierenwelzijn en praktische toepasbaarheid te bepalen
  • Aanpassen van materialen op basis van praktijkbevindingen
  • Testen en door ontwikkelen van materialen op VICS of praktijkbedrijven en beoordelen volgens vastgelegde criteria methoden.
  • Communicatie van de resultaten