Project

Afrikaanse groenten

Vollegrondsgroententeelt in Afrika is belangrijk voor het gebied, het voedsel, de voeding en de werkgelegenheid. Door bevolkingsgroei en verstedelijking groeit de vraag naar commercieel geproduceerde groentes met een hoge kwaliteit.

Doel

Op dit moment hebben de verbouwers van vollegrondsgroenten weinig kennis over productiemethodes die producten van hoge kwaliteit in de juiste hoeveelheid het hele jaar beschikbaar maken voor de markt. Door deze methoden verder te ontwikkelen zal een betere integratie van veldgroenteverbouwers in de productieketen worden bereikt, wat resulteert in een hoger inkomen voor de boer en betaalbare producten van hoge kwaliteit voor de consument.
Om goed inzicht te krijgen in de mogelijkheden die boeren hebben om te investeren in de toepassing van deze methoden is een goed begrip van de productie-economie en investeringsmogelijkheden nodig.

Resultaten

In 2012 zijn drie wetenschappelijke artikelen voorbereid.

De wetenschappelijke relevantie zit in het gebrek aan kennis over veldinrichting en oogstplanning van tropische groenten. Het voorgestelde onderzoek in Tanzania is een voortzetting van werk dat gedaan is in de Rode Rivier Delta in Vietnam. Voor de Rode Rivier Delta is een model ontwikkeld om permanente, duurzame en winstgevende groenteproductiesystemen te ontwerpen en ontwikkelen voor de lokale condities (PermVeg). Het uiteindelijke onderzoeksdoel van het werk is om de toepasbaarheid van dit model onder Afrikaanse condities te evalueren, en om aanbevelingen voor verbeterde groenteproductiesystemen voor lokale situaties te ontwikkelen.

Plan van Aanpak

Het onderzoek richt zich op:
  • De ontwikkeling van methoden voor verbeterde transplantproductie die kosteneffectief zijn en die kunnen worden gebruikt door lokale boeren.
  • Het ontwikkelen van zaaischema’s en oogstplanningsmethoden voor vollegrondsgroenten, aangepast aan lokale condities.
  • Het verzamelen van data waarmee een beter inzicht kan worden verkregen in boerderijmanagementmethodes en kosten voor Afrikaanse veldgroenteproductie in een pilotstudie in het Arushagebied in Tanzania.
  • Opschalen van methodes naar andere gebieden in Tanzania.

Publicaties