Project

Agent-based model in rurale sociaal-ecologische systemen

Men wil meer grip krijgen op gebiedsprocessen. Agent-gebaseerde modellen (ABM) kunnen hierbij helpen, maar op dit moment zijn er nog weinig van dit soort modellen die zich toespitsen op ruimtelijke modellen waarbij interacties tussen individuen worden meegenomen.

In dit project wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van expertise op het gebied van agent-gebaseerde modellen en wordt de rol van (sociale) netwerken verkend. Met deze agent gebaseerde modellen kunnen verschillende typen netwerken worden gesimuleerd. Nieuwe kennis wordt ontwikkeld op het gebied van stakeholder- en gebiedsprocessen en kan worden gekoppeld worden aan de al bestaande kennis hierover.

Aanpak en tijdspad

Dit project bouwt voort op een ander project genaamd “ABM analyse verandering grondgebruik”(KB-14-008-022) en bestaat uit drie fases.

  1. Een verkenning naar versterking van de praktische toepasbaarheid op het terrein van netwerken.
  2. Testen analyseren (gevoeligheidsanalyse/kalibratie)
  3. Bespreking van de resultaten van simulaties met stakeholders om de inbedding te vergroten.

Resultaten 2012

Het rurale ruimtelijk-expliciete agent-based model ‘SERA’ is in 2012 gepresenteerd tijdens het 8ste Artifiicual Economics congres (Castellón, 6th - 7th September 2012, zie Schouten et al., 2012a). Dit model simuleert de effecten van beleidsmaatregelen op het gedrag en de beslissingen van individuele boeren in een rurale regio.

Resultaten

Met de resultaten van dit onderzoek kan bestaande beleidsadvisering verbeterd worden doordat er een breder scala aan methoden kan worden ingezet. Ook kan de impact van beleidsontwikkeling op sociale netwerken beter in kaart worden gebracht, waardoor beleid beter kan worden afgestemd op de lokale actoren en op lokale omstandigheden in een gebied.

Publicaties