Project

Allergenenassays en modellen

Het doel van dit project is verbetering van evaluatiemethoden om allergeniciteit te kwantificeren om voedselbewerkingstrajecten te begeleiden en klinische diagnostiek te verbeteren, met cashewallergie als model.