Project

An assessment of a curently used method to stun and kill fish during surveys

We willen nagaan of de huidige methode, het doorsnijden van de hersenen van vissen voorafgaand aan het verzamelen van otolieten in veldstudies, leidt tot een onmiddellijk en onomkeerbaar intreden van de bewusteloosheid in schol, tong en schar.

Publicaties