Project

Analyse verhalen Natuurvisie

In het kader van het project Natuurvisie zijn 549 natuurverhalen geanalyseerd op het voorkomen van woorden (totaal 1357). Op basis van de woorden zijn 59 categorieën gemaakt met behulp van een aangepaste Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC) methode. De meest gebruikte woorden hebben met de beleving en gebruikswaarde van natuur te maken.

Natuur is vaak bos, bomen, hert, ree of konijn. Maar ook water wordt veel genoemd. Hiermee verschijnt een consistent beeld met voorkeur voor type natuur met ander onderzoek. Natuur beleven is een sociale aangelegenheid en blijkt mensen in beweging te krijgen en wordt vaak in de directe leefomgeving beleeft. Alle natuurbeelden van Buijs komen voor en is daarmee consistent. Wanneer een breed natuurbeeld als lichtgroen wordt gezien en wildernis als donkergroen, dan valt op dat de natuurverhalen weliswaar veelal lichtgroen gekleurd zijn, maar meer donkergroen dan verwacht mag worden uit ander onderzoek. Het woord "Genieten" staat in veel verhalen maar altijd in relatie tot een bepaalde aspect van natuurbeleving. Rust van de natuur wordt vaak genoemd als contramal van het dagelijks hectische (vaak stedelijk) leven. Het visuele aspect van natuur is het belangrijkst en meer geassocieerd met fauna dan met flora, alhoewel flora wordt iets meer genoemd wordt dan fauna. Van de genoemde faunasoorten staat 22% op de rode lijst. Belevingswaarde is een belangrijk aspect van natuur en uit zich door een emotionele betrokkenheid en een zintuigelijke waarneming. De groene ruimte blijkt zowel emotionele als cognitieve processen op te roepen wat samen beleefd en gedeeld wordt. De diverse natuurverhalen passen in het voornemen om in het natuurbeleid niet alleen uit te gaan van diversiteit van soorten, maar ook op het versterken van de recreatieve, educatieve en belevingswaarde van natuur en landschap.