Project

Anders organiseren in Primair Onderwijsteams

Een zoektocht naar minder werkdruk en meer werkgeluk

Onderzoekers van ELS voeren van voorjaar 2019 tot najaar 2020 een zoektocht aan naar minder werkdruk en meer werkgeluk in Primair Onderwijsteams, in opdracht van het ministerie OCW. Hoe kunnen scholen met behulp van roldifferentiatie in teams en de inzet van onderwijsassistenten omgaan met de hoge werkdruk en het lerarentekort? Welke (HRM)tools kunnen scholen inzetten om de werkdruk te verlagen, terwijl de onderwijskwaliteit wordt behouden?

Gedurende het onderzoek wordt regelmatig verslag gedaan van de plannen, bevindingen en uitgevoerde activiteiten. Op deze manier willen we betrokken en geïnteresseerde leerkrachten, schoolleiding en andere geïnteresseerden op de hoogte houden van het onderzoek.

Berichtgeving over het onderzoek
Berichtgeving 1 - Aanleiding onderzoek - oktober 2019
Berichtgeving 2 - Theoretische uitgangspunten - oktober 2019
Berichtgeving 3- Bevindingen uit interviews - december 2019

Project team: