Project

Antibiotic usage as a pattern emerging from farmer and veterinarian decison making in animal health and production

Het gebruik van antimicrobiële middelen komt voort uit individuele keuzes van boeren en dierenartsen, die worden beïnvloed door de eigenschappen van het productiesysteem, prijsprikkels, regelgeving en subsidies, en observaties van de veehouder en dierenarts ten opzichte van de productie, AMR, persoonlijke overtuigingen en diergezondheid en hoe deze zijn afhankelijk van de niveau van het antibioticumgebruik. Dit project richt zich op zowel de individuele veehouderij en het niveau van het verscheidene veehouderijen.

Dit project biedt een methode om  een "real-life"  complex adaptief systeem  te kwantificeren en te bestuderen. Dit omvat processen op microbiologisch, individueel en maatschappelijk niveau. Het projecy  geeft inzicht in het complexe adaptieve systeem zelf, maar ook van het abstracte gedrag van agent-based modellen. Dit werk valt binnen een opkomende trend van onderzoek dat meer gericht is op een wetenschappelijke benadering (geïntegreerd bèta-gamma) om het gebruik van antibiotica te beperken. Naast de hoge relevantie van het onderzoeksonderwerp draag het project bij ​​aan een aantal methodologische kwesties door het modelleren van het geïntegreerde proces van besluitvorming van de boer  (economische, epidemiologische, cognities en netwerk) en het modelleren van de dynamiek van AMR emergerend uit beslissingen van individuele boeren op individueel bedrijfsniveau.

Publicaties