Project

Aquatic Farming Systems

Produceren van Azolla en Lemna met restwarmte van mest en CO2 uit de industrie.

Doelstellingen project

Realisering van aquatische zoetwater productiesystemen, waarbij restwarmte, (mest) en CO2 uit de industrie ingezet wordt voor maximale productie van Azolla en Lemna. Samen met de industrie (Eemshaven) wordt gestreefd naar een pilot plant van ca 10 ha in 2014. 

Resultaten

Wat is er beloofd in het projectvoorstel:

  • Analyse van productie van Azolla en Lemna in afhankelijkheid van CO2 concentratie, lichtintensiteit en temperatuur
  • Analyse inhoudsstoffen bij de verschillende groeicondities
  • Eerste aanzet business case Eemshaven

Wat is er gerealiseerd

  • Groeianalyses voor 2 Azolla soorten bij hoog en laag CO2. Bij 800 ppm CO2 een productieverhoging van ca. 25%. Groeianalyses geven inzicht de groeipotentie. In 2012 zijn diverse afoogst experimenten uitgevoerd. Optimale dichtheid varieert tussen ca. 500-2000 kg/ha ds, en de evenwichtssituatie (daar waar afoogst en productie elkaar in evenwicht houden) is afhankelijk van het percentage afgeoogste biomassa en oogstinterval in de tijd. In evenwichtssituatie wordt tot nu toe een een wekelijkse afoogst van ca. 1000 kg drogestof gerealiseerd.
  • Voor beide Azolla soorten is de eiwitconcentratie bepaald, deze varieert tussen de 25-30%. De aminozuursamenstelling is zodanig dat deze ruimschoots voldoet aan de behoefte van ondermeer tilapia, varkens en legkippen. Crude lipids en lipid samenstelling worden momenteel geanalyseerd door UU Geologie en Biologie. Eerste resultaten laten een lipidconcentratie zien van 8-10%, daarnaast bevatten de Azolla soorten hoge concentraties aromatics.
  • De Azolla biomassa wordt momenteel geraffineerd door Imperial College.
  • De eerste resultaten worden in februari binnen het consortium tijdens een workshop besproken.
  • Mede dankzij de resultaten uit dit IPOP-project ligt er nu haalbaarheidsstudie voor een pilot plant in de Eemshaven. Voorlopig wordt uitgegaan van een 5 ha  plant voor teelt van algen, Azolla en Lemna.
  • Groeianalyses & oogstexperiementen voor Lemna worden medio 2013 opgestart