Project

Arbeid, groen en gezondheid

In haar rapport 'Groen, beter, best' laat KPMG zien dat het bedrijfsleven, met name de werkgevers, 'spekkoper' zijn als het gaat om de baten van groen voor gezondheid. De arbeidskosten voor werkgevers kunnen dalen als gevolg van een lager arbeidsverzuim en hogere arbeidsproductiviteit van werknemers als die meer in contact komen met groen/natuur. De berekende besparing die op landelijk niveau door werkgevers gerealiseerd kan worden als gevolg van inzet van groen voor gezondheid, is bijna 5 keer zo groot als de verwachte besparing op zorgkosten . Met een populatie van 7,1 miljoen werkenden in Nederland en een gemiddeld verzuimpercentage van 4% lijkt hier een omvangrijke doelgroep om groen voor gezondheid in praktijk te brengen. Het is de moeite waard om meer greep te krijgen op de relatie tussen groen en arbeidsverzuim.  

Aan de hand van een pilotstudie met bedrijven in Noord-Limburg aangevuld met bedrijven in andere regios in Nederland wordt de relatie onderzocht tussen de nabijheid en gebruik van groen en gezondheid van werknemers. Gezondheid van werknemers wordt afgeleid uit het gemeten arbeidsverzuim en arbeidsproductiviteit. De studie is een onderdeel van een project van de werkgroep positieve gezondheid Noordelijke Maasvallei en de Provincie Limburg. Zij delen de ambitie:

  • om de verbreding tussen natuur en andere sectoren, w.o. gezondheid, vorm te geven 
  • om alle relevante stakeholders te betrekken bij het uitwerken van deze ambitie;
  • om de rol van het bedrijfsleven, burgers, particuliere eigenaren bij het bereiken van deze ambitie scherp te krijgen
  • om helder te hebben wat de aanwezigheid van het Nationale Park kan bijdragen aan het verwezenlijken van deze ambitie.

Publicaties