Project

Audit Basisregistratie Kadaster (BRK)

Uitvoering van de 3-jaarlijkse audit van de BRK door een onafhankelijke deskundige zoals vastgelegd in de Kadasterwet. Dit levert een verklaring op over de kwaliteit van de authentieke gegevens van de BRK.

De BRK bevat authentieke en niet-authentieke gegevens. Een gegeven is authentiek als het als zodanig wordt aangemerkt in de wet van een basisregistratie of via een algemene maatregel van bestuur. Een authentiek gegeven hoort bij één basisregistratie. Het is van hoogwaardige kwaliteit, zodat een overheidsinstelling het kan gebruiken zonder nader onderzoek te hoeven doen.

Om de kwaliteit van deze authentieke gegevens in basisregistraties te waarborgen dient regelmatig een audit uitgevoerd te worden. Voor de BRK geldt dat eens in de drie jaar een audit uitgevoerd moet worden door een onafhankelijke deskundige. Dit is vastgelegd in de Kadasterwet (artikel 7u, eerste lid).

Het doel van deze audit is het leveren van een verklaring over de kwaliteit van de authentieke gegevens van de BRK. Er wordt in de verklaring een uitspraak gedaan over het al dan niet voldoen aan de normen zoals vastgelegd in het Kwaliteitshandvest.

Er is een rapport opgeleverd met daarin: