Project

BIS Nederland Communicatie

<p>Voor Actualisatie BIS Nederland is 2014 het laatste jaar. De resultaten van alle projecten willen we bij alle mogelijke gebruikers onder de aandacht brengen. Daarop is het communicatie-project in 2014 vooral gericht: wat is de oogst van het Programma Actualisatie BIS? Het moet voor alle gebruikers helder zijn welke nieuwe informatie in het BIS te vinden is en wat de toepassingsmogelijkheden zijn.</p>

Het projectdoel is afgeleid van het programmadoel:  het bestaan en de inhoud van BIS Nederland is duidelijk voor potentiĆ«le gebruikers vanuit de overheid, het bedrijfsleven en het publiek. Gebruikers voelen verantwoordelijkheid voor het BIS en kunnen invloed uitoefenen zodat de functionaliteiten blijven aansluiten bij de gebruiksbehoeften. De communicatie moet er zodoende primair op gericht zijn de belangrijkste doelgroepen en belanghebbenden bij de ontwikkeling van BIS te betrekken, zowel in de vorm van een denktank in bijvoorbeeld de Adviesgroep als in de vorm van medefinancier en opdrachtgever voor projecten uit het programma.

Dit wordt vanuit 3 lijnen aangepakt:

  • Communicatie vanuit de projecten
  • Communicatie via de Adviesgroep waarin maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd zijn
  • Communicatie op programmaniveau

De aanpak voor 2014 betreft nog meer dan in de voorgaande jaren de nadruk leggen op de nieuwe producten: de oogst van het actualisatieprogramma. Dat doen we langs de volgende wegen:

1. de veel bezochte site www.BISNederland.wur.nl blijven verbeteren en steeds actualiseren.

2. organiseren van het voorjaarssymposium: te organiseren in februari 2014.

3. opzetten van een serie presentaties bij belanghebbenden. En deze vervolgens uit te rollen over het land.

4. de veel gelezen e-mail Nieuwsberichten eens per kwartaal blijven verzorgen

5. afspraken maken met TNO over communicatie over BRO.

6. Eindsymposium organiseren (eind 2014 of begin 2015).

Deliverables

  • een nog verder verbeterde website www.BISNederland.wur.nl
  • verbeterde vindbaarheid BIS-data en vooral de nieuw op te leveren producten in 2014
  • een serie presentaties en interactieve sessies die op meerdere plaatsen herhaald gaat worden.
  • elk kwartaal e-mail-Nieuwsberichten
  • symposium in het voorjaar van 2014
  • eindsymposium (eind 2014 of begin 2015)

Publicaties