Project

BPM-2

Biobased Performance Materials (BPM) zijn biobased materialen, die wat betreft materiaaleigenschappen én prijs kunnen wedijveren met de kunststoffen die worden gemaakt uit aardolie.

Doelstellingen project

Inbedding van BPM binnen topsectoren (nationaal), nagaan mogelijkheid support vanuit de regio’s en vorming projectideeen i.s.m. bedrijfsleven, samen op gaan met CCC

Resultaten

Wat is er beloofd in het projectvoorstel:

Inbedding van BPM binnen topsectoren (nationaal), nagaan mogelijkheid support vanuit de regio’s en vorming projectideeen i.s.m. bedrijfsleven, samen op gaan met CC.

Wat is er gerealiseerd:

  • FBR is in de persoon van C. Bolck vanuit zijn rol als directeur Biobased perfomance materials Bestuurder in de Stichting TKI Smart Polymeric Materials met als verantwoordelijkheid “ nationale coordinatie van “de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van nieuwe biomaterialen en het verbeteren van biokunststoffen-eigenschappen gecoordineerd. BPM bestrijkt de hele biobased keten: van eindproducten, via polymeren en bouwstenen tot aan de groene agro-grondstoffen.”
  • Mede vormgever van de besteding van beschikbare gelden binnen het TKi SPM en vanauit die rol ook mede vormgever van de besteding van de gelden binnen de Topsector Chemie. Het gaat hier o.a. om invulling van de TKI toeslagregeling, Besteding van de MIT-gelden en vormgeving van het zg. valorisatienetwerk 2.0. Nieuwe naam hiervoor is nu Topchemie Delta.
  • FBR (Wageningen UR) is regionaal Steunpunt voor topchemie delta (dus ook voor TKI Proces, TKI, NCI en BBE