Project

Barcoding

Dit project heeft als doelstelling dat aan het einde van de looptijd van de vijfjarenovereenkomst (dec 2014) de genenbank logistiek aangepast is aan het gebruik van barcodes, en dat de gehele voorraad van zaadzakjes is voorzien van nieuwe labels.

Beoogd resultaat

Het resultaat van het eerste jaar zal een plan van aanpak zijn, beschrijving van de nieuwe procedures, en grote structurele aanpassingen in GENIS (programmatuur).

Werkwijze

Het project “Verhoging van de kwaliteit van het gewascollectiebeheer door gefaseerde invoering van barcoding systemen” zal over een periode van vijf jaar worden uitgevoerd.

Het eerste jaar zal met name worden gericht op het plannen van de implementatie: het ontwerpen van het systeem, inclusief alle aanpassingen in de logistiek procedures van het zaadbeheer. Maar ook de benodigde aanpassingen in het documentatie systeem zullen worden ontworpen. Voorts zal er worden na gegaan welke aanschaffingen er nodig zullen zijn (etiketten, printers, scanners, toetsenborden, etc.), en waar die het beste gedaan kunnen worden. Tenslotte zal in het eerste jaar het grootste deel van de software aanpassingen worden gedaan; de registratie van accessies op het nivo van het individuele zakje zal zeer grote wijzigingen in de structuur van GENIS en dus alle omringende software hebben.

In de volgende jaren zal kunnen worden geconcentreerd op de het opnieuw van etiketten voorzien van de ca. 240.000 zaadzakjes in de vriezers van het CGN. Tevens zal dan het systeem getest en ingevoerd worden.

Resultaten

  • Het project werd in 2014 succesvol afgerond. De logistiek van het  gewasbeheer is dankzij de invoering van het barcoding systeem veel betrouwbaarder geworden en bovendien zijn de, in de loop de jaren opgebouwde fouten, opgespoord en gecorrigeerd. Het nieuwe systeem is uitvoerig getest aan de hand van gedetailleerde test protocollen. Tevens werden handleidingen voor applicatie, scanner en printer geschreven en de medewerkers ingewerkt.
  • Vanaf 2015 kan het barcoding systeem als integraal deel van het CGN documentatie systeem GENIS (versie 5.0) worden beheerd. In dat kader zal dan een nieuwe data dictionary worden gepubliceerd voor het gehele GENIS, waarin de documentatie van het nieuwe onderdeel zal zijn opgenomen. Hierin zullen de nieuwe gebruikers tabellen (Seedlot en Unit) en een drietal nieuwe decodeer tabellen ( Locatie, Container , Barcode)  worden beschreven.