Project

Barometer agrarische sectoren

Dit project verschaft inzicht in de economische resultaten van groepen bedrijven in de Nederlandse land- en tuinbouwsector, met name de melkveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij. De resultaten van de sierteeltsector worden beschreven met omzetcijfers.

Samenvatting

De barometer agrarische bedrijven verschaft inzicht in het economisch reilen en zeilen van specifieke groepen bedrijven en sectoren binnen de Nederlandse land- en tuinbouw. Het project  is gericht op marktontwikkelingen, prijzen van inputs en outputs en saldo-ontwikkelingen van enkele standaardbedrijven in veehouderijsectoren. De ontwikkeling van de sierteeltsector wordt beschreven aan de hand van veilingomzetten en exportgegevens. De Barometer is eenvoudig bereikbaar via www.agrimatie.nl en wordt tweemaandelijks geactualiseerd.

Abstract

The project provides insight into the economic affairs of specific groups of businesses and sectors within Dutch agriculture. It focuses on market developments, prices of inputs and outputs and net returns of some standard farms in the livestock sector. The floriculture is described in terms of the turnover of the flower auctions and relevant export data. The information is easily accessible by the agro and food portal (www.agrimatie.nl) and is updated every two months.