Project

Basisvoedingsmiddelen

Veel gezondheidsproblemen ontstaan door een ongezonde leefstijl (gedrag). Zo zijn er in de afgelopen decennia veel chronische welvaartsaandoeningen ontstaan die rechtstreeks toe te kennen zijn aan slechte eetgewoontes en gedrag van mensen.

Consumenten stimuleren tot gezond gedrag

Mensen weten vaak wel wat gezonde voeding is, maar maken desondanks niet altijd de meest verstandige keuze. Binnen werkpakket 2 van het project “Basisvoedingsmiddelen en gedragsinterventies” wordt gezocht naar methodes om consumenten te stimuleren tot gezond gedrag en het vaker kiezen voor basisvoedingsmiddelen. De focus ligt hierbij op (volkoren) brood, maar ook groente, fruit en zuivel kunnen in dit project onderzocht worden.

Nudging

De techniek die ingezet wordt staat bekend onder de naam “nudging”. Nudging houdt in dat de consument verleid wordt tot bepaalde keuzes, zonder de keuzevrijheid weg te nemen. Daarbij wordt er ingespeeld op het feit dat mensen keuzes veelal onbewust maken. Eén van de manieren waarop dit kan is door een (gezond) product aantrekkelijker te maken dan een ander (ongezond) product. De aantrekkelijkheid beperkt zich niet tot esthetische aspecten van een product, maar kan ook de plek in het schap zijn waardoor het product meer of minder bereikbaar wordt voor de consument, of de plek van het product binnen de totale productcategorie.

Onderzoek op locatie

In de eerste fase van het project wordt onderzocht hoe we de consument kunnen stimuleren tot het kiezen en consumeren van volkorenbrood. Dit gebeurt op scholen, in winkels (supermarkt/bakkerij) en in een bedrijfskantine. Om keuzes beter te kunnen begrijpen en voorspellen wordt ook onderzoek gedaan in een virtuele supermarkt.