Project

Begonia voor genetische analyses in polyploiden

Doel van het project is het toepasbaar maken van genetische analyses voor het tetraploide gewas begonia. Project is een aanvulling op het project BO-26.03-002-001: Een pijplijn voor genetische analyses in polyploiden, waarin generieke methoden en software voor genetisch karteren en analyse van eigenschappen voor gebruik in indirecte selectie wordt ontwikkeld en ook gevalideerd in een aantal gewassen.

Omdat begonia ook ingeteeld kan worden is dit gewas een goede aanvulling voor het verder ontwikkelen van methoden en software en kan fungeren als model gewas. In het project zullen naar een aantal kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen in begonia worden gekeken die voor de veredeling van belang zijn.

Meer informatie

Publicaties