Project

Beheersing allergenen besmetting

Voedselallergie is een groeiende bron van zorg. Het aantal mensen met een voedingsallergie neemt snel toe en de vraag naar allergeenvrije producten groeit. Met de juiste methode kunnen de voedingsindustrie en de gerechtelijke autoriteiten echte voedselmonsters voor meerdere allergenen screenen. Ook is een allergeenprofiel van de monsters op te stellen en komt er beter toezicht op de juiste etikettering van levensmiddelen. Dit alles bevordert de voedselveiligheid voor consumenten.

Belangrijkste doel van dit project is het realiseren van een voedselproductieketen met een laag contaminatieniveau van allergenen. Om te waarborgen dat voedingsproducten vrij zijn van een of meer allergenen, is er behoefte aan een snelle werkwijze die tegelijkertijd meerdere allergenen kan detecteren.

Onlangs is een multi-allergeen screeningsmethode ontwikkeld bij het RIKILT. Deze is gebaseerd op imaging SPR (iSPR) die gelijktijdig 12 allergenen kan detecteren binnen 12 minuten. Deze werkwijze ondergaat voor de voedingsindustrie een uitgebreid validatieproces. Daarnaast moet de Luminex triplexmethode worden uitgebreid met nieuwe allergenen.

Aanpak en tijdspad

Het onderzoeksteam ontwikkelt een methode voor voedselallergenen in samenwerking met het project KB15-001-016. Ze valideert ook de iSPR multi-allergeenmethode met input van de voedingsindustrie.

Voor een goed beheer van allergenen tijdens de productie van voedingsmiddelen wordt een model opgezet die de verontreinigingroutes van de keten bundelt. Het model wordt samen met partners vanuit de voedingsindustrie toegepast op geselecteerde case studies.

Resultaten

Uitkomsten zijn een geoptimaliseerde en gevalideerde iSPR multi-allergeen screeningsmethode, een model voor allergeenvrije productie, twee wetenschappelijke publicaties, twee conferentiebijdragen en een uitbreiding van de Luminex triplexmethode. Het onderzoek maakt ook duidelijk aan welke screeningsmethoden de voedingsmiddelenindustrie behoefte heeft.

Er is een goed beeld van de wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden op het gebied van allergenen beheersing ontstaan, welke is vastgelegd in een vertrouwelijk rapport en aan de basis staat voor projecten gericht op specifieke problemen mbt allergenen beheersing.