Project

Behoud van genenbankcollecties van gewassen door specialisatie in groentengewassen

De totale collectieomvang in genenbanken wereldwijd wordt geschat op 7.4 miljoen accessies die zijn opgenomen in ongeveer 1750 collecties. Daarvan nemen granen en peulvruchten circa 60% in beslag en groentegewassen ongeveer 7%.

Doelstelling

In Nederland is van oudsher de veredeling van groentegewassen van groot belang, en de totale collectie van het Centrum voor Genetische bronnen Nederland (CGN) van 24.000 accessies bestaat dan ook voor meer dan 50% uit groentegewassen, inclusief aardappel.

Doel van dit project is de plantengenenbank van het CGN te verder te ontwikkelen en profileren als tuinbouwgenenbank inclusief aardappel. Daarbij is vooral aandacht voor groentegewassen die in Europa worden geproduceerd en geconsumeerd. De focus ligt bij acht prioriteitsgewassen waaronder zes groentegewassen.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten zijn het opbouwen van nieuwe groentecollecties en het inkrimpen van de granencollecties. Speciale aandacht is er voor asperge, veldsla, schorseneren, bieslook en de wilde verwanten van wortel.

Resultaten

De opbouw van de nieuwe groentecollecties vordert gestaag en volgens plan. Veldsla en karwij zijn het verst gevorderd qua opbouw (A collectie vs. streefgrootte collectie), voor bonen als eenjarig gewas zal snel collectie kunnen worden opgebouwd. Maar voor meerjarige gewassen zoals asperge, schorseneer, bieslook en peen zal de opbouw nog wel een aantal jaren duren voordat de gewenste collectie omvang bereikt zal worden.

1 R collectie: receipt collectie, dus nog te regenereren; A collectie: accessed collectie, dus behorend tot de reguliere CGN collectie die kan worden uitgegeven.
1 R collectie: receipt collectie, dus nog te regenereren; A collectie: accessed collectie, dus behorend tot de reguliere CGN collectie die kan worden uitgegeven.
Gerealiseerde aantallen accessies/waarnemingen per collectiebeheer activiteit per gewas.
Gerealiseerde aantallen accessies/waarnemingen per collectiebeheer activiteit per gewas.

Publicaties