Project

Benchmark Gemeentelijk Groen

De Benchmark Gemeentelijk Groen (BGG) is een benchmark met kengetallen over gemeentelijk groen en groenbeheer. De benchmark bestaat inmiddels ruim 20 jaar. Al die tijd gebruiken beheerders van gemeentelijk groen de cijfers om het beheer van groen verder te professionaliseren.

Individuele rapportage

Gemeenten die meedoen met de Benchmark Gemeentelijk Groen krijgen elk jaar een individuele rapportage met kengetallen over het eigen groenbeheer en de resultaten van vergelijkbare gemeenten. In de rapportage worden onder andere de kosten van het groenbeheer, de hoeveelheden groen (per beheercategorie), de kosten per beheercategorie en de behaalde beheerkwaliteit getoond.

Algemene rapportages

Naast de individuele rapportage krijgen deelnemende gemeenten ook de jaarlijkse algemene rapportage. Deze rapportage geeft een overzicht van de gemiddelde kengetallen van het gemeentelijk groen van alle deelnemende gemeenten, en van verschillende categorieën gemeenten (bijvoorbeeld naar grootteklasse).

Adviezen

Gemeenten die vragen hebben over de kengetallen, kunnen adviezen krijgen over de cijfers en hoe op basis van de cijfers te handelen. Hierdoor kan een groenbeheerder nog meer hebben aan de cijfers uit de benchmark.

Regionale bijeenkomsten

Omdat meer weten dan één, worden de cijfers ook regelmatig in kleine kring (met een beperkt aantal gemeenten) besproken op een regionale bijeenkomst. Hierbij wordt de wereld 'achter' de kengetallen zichtbaar.

Klantendagen

Een keer per jaar organiseren wij de Klantendag voor gemeenten die aangesloten zijn bij de Benchmark Gemeentelijk Groen. Tijdens deze dag wordt informatie gegeven over het project, de cijfers toegelicht en over plannen gediscussieerd. Maar zeker zo belangrijk is dat u tijdens deze dagen andere groenbeheerders ontmoet en kunt netwerken.

Nieuwsbrieven

Tot slot sturen wij twee keer per jaar een nieuwsbrief naar deelnemende en geïnteresseerde gemeenten. In de nieuwsbrieven staat o.a. informatie over het project, maar ook informatie over andere onderzoeken van Wageningen Environmental Research en Wageningen University & Research die interessant zijn voor gemeenten.