Project

Benchmarking agrarisch natuurbeheer

Er is al jaren sprake van een discussie rondom natuurbeheer en de inzet van boeren bij de uitvoering daarvan. Tot nog toe was er echter geen kwantitatieve interdisciplinaire studie naar effectiviteit van agrarische natuurbeheer gedaan.

Daarom zal in deze studie worden nagegaan welke factoren (ecologische, landschappelijke & sociaal-economische) de resultaten van de toepassing van agrarisch natuurbeheer in slootkanten in het Veenweidegebied bepalen.

In dit project wordt een benchmark-tool ontwikkeld waarin verschillende actoren hun prestaties op het gebied van agrarisch natuurbeheer kunnen vergelijken en maatwerk feedback krijgen. Hierbij worden zowel natuurwetenschappelijke factoren als duur van beheer en landschaps- en standplaatsfactoren meegewogen, maar ook socio-economische factoren als motivatie en toewijding. Deze tool zou de betrokkenheid van participanten in agrarisch natuurbeheer moeten vergroten, waardoor de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer verhoogd wordt.  Het digitale benchmark tool kan gebruikt worden door verschillende actoren (participanten in agrarisch natuurbeheer, beleidsmakers in dit veld) om een beeld te krijgen van effectiviteit van het toegepaste beheer op individueel niveau en het inschatten van kansrijke gebieden voor agrarisch natuurbeheer.

Publicaties