Project

Bepalen van mate gezondheid met eiwitprofielen

Functionele voedingsproducten claimen de gezondheid van consumenten te verbeteren of versterken. Onderbouwing van deze claims is lastig en gebeurt vaak met epidemiologisch onderzoek. Er bestaat grote behoefte dit ook te baseren op fysiologische metingen. Onderzoeken van eiwitprofielen bij varkens is een goed alternatief voor onderzoek bij de mens.

Doelstelling

Het project heeft tot doel te onderzoeken of serum-proteoomprofielen in een vroeg stadium onderscheid kunnen maken tussen gezonde individuen en individuen met een zich ontwikkelende aan voeding gerelateerde ziekte. Zo’n profiel kan dienen als gezondheidsindicator en als instrument om het effect van voedingsinterventies te bestuderen.

Fysiologisch onderzoek onder gecontroleerde omstandigheden bij mensen is lastig. Het varken is een alternatief, aangezien voor varkens goed gevalideerd modellen bestaan voor voedingsgerelateerde ziekten bij mensen, zoals metabool syndroom en obesitas. Er zijn al een aantal dierexperimenten met varkens uitgevoerd met diverse typen voeding bij gezonde, obesitas en diabetes varkens. Hierdoor is een bloed- en weefselbank van meer dan 200 dieren met veel fenotypische data beschikbaar.

Werkwijze

Bloedplasma samples van een experiment met Landras varkens werden gebruikt. In het experiment werden controle varkens en varkens die kunstmatig diabetes waren gemaakt gevoerd met 2 verschillende diëten: (1) een gezond Mediterraan dieet, en (2) een ongezond cafetaria dieet. De diëten verschillen vooral in hoeveelheid en samenstelling van de vetten. Een grote hoeveelheid biochemische parameters die samenhangen met vet- en glucosemetabolisme werden bepaald. Bloedplasma proteoom profielen werden bepaald met SELDI-TOF apparatuur en de resultaten werden geanalyseerd t.o.v. de experimentele groepen en de biochemische parameters.

Resultaten

  • De proteoom profielen van de Mediterraan dieet gevoerde varkens van zowel controle groep als diabetes groep zijn vergelijkbaar.
  • De proteoom profielen van de cafetaria dieet gevoerde varkens laat grote verschillen zien tussen controle en diabetes varkens. De verschillen hebben betrekken op cholesterol en vet gehalte in het bloed.
  • De proteoom profielen van de controle varkens gevoerd met de beide diëten verschillen zijn voornamelijk geassocieerd met vet- en glucose metabolisme parameters.