Project

Bestrijding met bacteriofagen (ESBL / Campylobacter)


Gegeven de belangrijke rol die bacteriofagen (fagen) spelen bij de stabiliteit van bacteriële populaties en de bijdrage die fagen leveren aan genetische overdracht van virulentiegenen tussen verschillende bacteriën is de doelstelling van dit onderzoek gericht op het ontwikkelen van methoden en krijgen van inzicht om fagen in te zetten voor de bestrijding van voedselpathogenen in de productieketen.


Publicaties