Project

Bestuurlijk/organisatorisch verbinden van de Natuurambitie Grote Wateren

De Natuurambitie Grote Wateren komt voort uit de Rijksnatuurvisie 2014 en biedt het perspectief op toekomstbestendige natuur.

Om de Natuurambitie Grote Wateren verder te brengen is het van belang om aan te sluiten bij de uitvoering van het Deltaprogramma. Hoe vindt de uitwerking van de voorkeurstrategie├źn zoals geformuleerd in het Deltaprogramma in de praktijk plaats? Waar kan de Natuurambitie Grote Wateren bij aansluiten? Het onderzoek richt zich op de vraag hoe de organisatie en besluitvorming bij de uitvoering vorm krijgt en waar en hoe het ministerie van EZ met het oog op realisatie van de natuurambitie kan aansluiten.

Deliverables

Beknopte rapportage

Publicaties