Project

Bèta-gamma-integratie in voedselzekerheidsanalyse

Het versterken van bèta-gamma-integratie voor voedselzekerheidsanalyses, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een raamwerk met onderzoeksmethoden en modellen voor het bestuderen van voedselzekerheidsscenario's zoals de impact van beleidsmaatregelen op PPP-indicatoren op verschillende niveaus (lokaal, regionaal, internationaal en globaal) en rekening houdend met extreme schokken en tijdelijke varianties.

Doelstelling

Het belangrijkste doel van dit project is het versterken van bèta-gamma-integratie voor voedselzekerheidsanalyses. Dit wordt beoogd door het ontwikkelen van een raamwerk met methoden en modellen om voedselzekerheid te onderzoeken.
Daarnaast om de kloof te identificeren tussen duurzaamheid en voedselveiligheid; bezien vanuit de diverse disciplines
Ook wil dit project bijdragen aan nationaal en internationaal beleid voor duurzame voedselveiligheid in 2050.

Werkwijze

Er wordt door middel van een presentatie een bijdrage geleverd aan de voedselveiligheidsconferentie in September in Noordwijkerhout.

Er wordt een update gemaakt van de gebruikte modellen met concepten voor extremen en varianties.

Resultaten

  • Een raamwerk van onderzoeksmethoden en modellen om scenario’s voor voedselzekerheid te bestuderen, inclusief de invloed van beleidsmaatregelen op indicatoren voor people, planet, profit. Speciale aandacht is hierbij voor plotselinge extreme veranderingen en tijdelijke variaties
  • Een update van modelframeworks, waarin plotselinge extreme veranderingen en tijdelijke variaties zijn opgenomen.
  • Meer inzicht in de relevantie en het effect van  plotselinge extreme veranderingen en tijdelijke variaties om voedselzekerheid te kunnen beoordelen.
  • het prioriteren en selecteren van de kwantitatieve en kwalitatieve stimuli voor veranderingen in scenario-analyses ten behoeve van duurzame voedselveiligheid in de toekomst.
  • komen tot een raamwerk van analyses met de meest passende methodes voor kwantitatief lange termijn scenario’s en de evaluatie van mogelijke beleidsimpact op meerdere schaalniveaus; lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

Publicaties