Project

Bio kleinfruit keten

Het vergroten van de beschikbaarheid van minder residu bevattende houtig kleinfruit producten, biologische houtig kleinfruit producten en onbespoten houtig kleinfruit producten door het verminderen van de afhankelijkheid van chemische bespuitingen van de teelt van houtig kleinfruit.

Resultaten

Publicaties