Project

Bioassays voor (pro)hormonen, antibiotica en antiviralen

De belangrijkste vereiste voor voedselkwaliteit is de voedselveiligheid. Er zijn wetten en richtlijnen opgesteld die hiervoor moeten zorgen.

Opsporing van antibiotica en verboden groeibevorderaars (96/22/EC, 96/23/EC) kan in geval van grote monsteraantallen kosteneffectief worden uitgevoerd met behulp van bioassays. Omdat de detectie berust op het aantonen van effect/werking van stoffen, kunnen ook obsolete en de nieuwste onbekende stoffen worden opgespoord.

Behalve voedselveiligheid is ook antibioticaresistentie een belangrijk item: de voedselproductie, met name de veehouderij, speelt hierbij een belangrijke rol.

Dit project draagt er toe bij dat er op korte termijn methoden worden ontwikkeld die antibiotica ook op lage niveaus kunnen aantonen. Het format dat hiervoor wordt opgezet biedt de mogelijkheid tot een eenvoudige uitbreiding naar andere stofgroepen, b.v. biociden en antimycotica.

Doel van het project is het ontwikkelen, valideren en toepassen van bioassays voor de detectie van antimicrobiële en antivirale middelen, hormonen en prohormonen in voedsel, diervoeders, supplementen en urines.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten zijn het ontwikkelen van nieuwe methoden, zoals
 • Bioassays voor antibiotica;
 • Screeningsmethode voor antiviralen;
 • Bioassays voor hormonen en prohormonen.

Resultaten 2012

 • Een array voor brede screening antibiotica.
 • Een aantal gist multiple MDR knock-out gist mutanten voor onderzoek aan antimycotica.
 • Validatiedossier en SOP A-1134: Screening corticosteroïd activiteit in diervoeders.
 • Een bioassay voor het detecteren van progestagenen die in 2013 toepasbaar gemaakt zal worden om progestagenen in diervoer aan te tonen.
 • Een TPO enzym assay die in 2013 toepasbaar gemaakt zal worden om thyreostatica in urine (rund) aan te tonen.
 • Een bioassay voor het aantonen van PPARd agonisten in supllementen en voeders.
 • Diverse geslaagde onderzoeken van gebruikers van de ontwikkelde screeningsmethoden in diverse laboratoria elders in de wereld, zoals hierboven beschreven. Hierover zal een brief rapport worden opgesteld en separaat aan de contactpersoon worden overhandigd.

Beoogde resultaten

 • Haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden en tekortkomingen van de ‘Belkin array’, voor het aantonen van antibiotica op laag niveau.
 • Panel met (minimaal 4) gist biosensors die gevoelig zijn voor aanwezigheid van azole antimycotica.
 • Een gevalideerde GR-CALUX bioassay voor het aantonen van corticosteroïden in diervoeders.
 • Een effect assay voor het aantonen van progestagenen in diervoeders.
 • Bioassay (op basis van het TPO enzym) die in staat is thyreostatica op laag niveau in dierlijke urines aan te tonen (10 ppb).
 • Een effect assay voor PPARdelta-agonisten getest op diervoeders en humane voedingssupplementen.
 • Rapportage over de ervaring van gebruikers met de ontwikkelde screeningsmethoden in diverse laboratoria elders in de wereld in een brief rapport.

Publicaties