Project

Biochar

De biobased economy kan maatwerk leveren, ook voor de bodem. Zo kan bijvoorbeeld een organische stof worden geproduceerd, die extra veel water kan vasthouden voor bodems die dat nodig hebben. Of er kan een organische stof worden geproduceerd die heel lang in de bodem kan worden opgeslagen, zoals bij het Climate changing soils (Biochar) project.

Aan de andere kant zal de totale stroom organische reststoffen naar de bodem verminderen door de grotere vraag naar plantaardige materialen. Ook zal de kwaliteit sterk veranderen doordat er door raffinage veel meer nuttige producten uit planten en plantenresten worden gehaald. De samenstelling van de residuen zal daardoor sterk veranderen met allerlei nog onbekende gevolgen voor de levende en niet levende natuur in de bodem.