Project

Biologisch bestrijden van iepenziekte

Elk jaar worden in het voorjaar zo’n 30.000 iepen in Nederland gevaccineerd om ze te beschermen tegen iepenziekte (Ophiostoma ulmi en Ophiostoma novo-ulmi). Hiervoor wordt het biologische middel Dutch Trig® gebruikt. Wageningen UR produceert sporen van de schimmel Verticillium albo-atrum voor het middel. De werking van Dutch Trig® is gebaseerd op het op gang brengen van de natuurlijke afweerreactie van gezonde iepen. Dankzij deze Dutch Trig®-vaccinatie is het aantal ziektegevallen bij behandelde bomen in Nederland sterk gedaald.