Project

Biologische bestrijding van wol- en schildluis in de sierteelt onder glas

Wol-, en schildluis zijn een toenemend probleem in de sierteelt onder glas. Bedrijven die eenmaal besmet zijn komen maar zelden van deze plagen af. Dit onderzoek richt zich op nieuwe en effectieve maatregelen tegen wol- en schildluis.

Chemische bestrijding tegen wol- en schildluis met neonicotinoïden staat onder grote druk vanwege de schadelijkheid voor bijen en ecosystemen. Los daarvan is inzet van deze middelen niet gewenst vanwege de lange nawerking op veel natuurlijke vijanden, waardoor geïntegreerde bestrijding niet meer mogelijk is. Het aantal integreerbare en effectieve middelen is zeer beperkt. Afgelopen jaren zijn verschillende biologische bestrijders getest, maar deze worden beperkt gebruikt door de hoge kosten en beperkte effectiviteit.

Er is dus grote behoefte aan nieuwe en effectieve maatregelen tegen wol- en schildluis. Het doel is om de biologische bestrijding van wol-en schild luis te verbeteren met nieuwe inzetstrategieën van bestaande de bestrijders en door opsporing van complementaire nieuwe bestrijders.

Producten en Deliverables

  • Aanbevelingen voor effectievere inzet van bestaande biologische bestrijders van wol- en schildluis
  • Methoden om het zoekgedrag van bestrijders van wolluis te verbeteren
  • Methoden om de residentietijd van bestrijders van wol- en schildluis in haarden en kassen te verlengen
  • Nieuwe natuurlijke vijanden van wol- en schildluis mits deze goed te kweken zijn, effectief zijn en complementair aan de bestaande bestrijders 
  • Aanbevelingen voor een geïntegreerde aanpak van wol- en schildluis