Project

Biologische monitoring Flakkeese spuisluis

In 2017 is de Flakkeese Spuisluis in de Grevelingendam weer in gebruik genomen. De spuisluis vormt een verbinding tussen de Oosterschelde en het Grevelingenmeer, waardoor water heen en weer getransporteerd kan worden als gevolg van het getij op de Oosterschelde. Door deze verbinding neemt de waterbeweging toe in het Grevelingenmeer en is de verwachting dat de waterkwaliteit zal verbeteren, met name nabij de bodem waar tijdens de zomerperiode regelmatig zuurstofloosheid optreedt.

Het doel van deze metingen is de effecten van de Flakkeese Spuisluis op de groei en overleving van mosselen en daarmee de waterkwaliteit aan beide zijden van de sluis in kaart te brengen. Om deze veranderingen te kunnen monitoren zijn er mosselen uitgezet in speciale mandjes op twee locaties in het Grevelingenmeer en twee locaties in de Oosterschelde. De groei en ontwikkeling van de mosselen kan worden gebruikt als een indicator voor de waterkwaliteit en -productiviteit. Ook zijn in het Grevelingenmeer continue-metingen verricht voor zuurstofconcentratie (alleen bij de bodem) en temperatuur (nabij de bodem en het wateroppervlak).

De resultaten van het eerste jaar (2016) laten zien dat de waterkwaliteit op de bodem van het Grevelingenmeer in de nabijheid van de Flakkeese spuisluis onvoldoende is waardoor mosselen nauwelijks konden overleven. De mosselen die vlak onder de wateroppervlakte zijn uitgezet, groeiden aanzienlijk beter dan op de bodem. Ook was de groei in de Oosterschelde beter dan in het Grevelingenmeer. De resultaten van 2017 laten zie dat de waterkwaliteit nabij de bodem in het Grevelingenmeer aanzienlijk is verbeterd ten opzichte van 2016. Opnieuw groeiden de mosselen onder het wateroppervlak beter dan de mosselen op de bodem.

Publicaties