Project

Bivalent niet-spreidend levend geattenueerd vaccin voor aviaire influenza en de ziekte van Newcastle

De ‘heilige graal’ voor influenza (nood)vaccins voor pluimvee is een vaccin dat niet alleen hoogst effectief is, maar dat tevens kan worden toegepast via massa-applicatie zoals spray-enting of toevoeging aan het drinkwater. Met name vanwege vraagtekens op het gebied van de veiligheid van dergelijke vaccins is de ontwikkeling ervan nooit echt goed van de grond gekomen.

In dit voorstel beschrijven we de ontwikkeling van veilige levende influenza vaccins gebaseerd op niet-spreidende virussen. Hierbij maken we gebruik van het principe van kruis-complementatie van twee ‘kreupele’ virussen, het ene gebaseerd op aviaire influenza virus (AIV) en het ander op Newcastle disease virus (NDV).

Doelstelling

Dit project is een proof-of-principle studie naar de mogelijkheid om bivalente niet-spreidende levende vaccins te maken tegen aviaire influenza en de ziekte van Newcastle bij pluimvee. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een nieuw concept bestaande uit de toepassing van twee mutant virussen die elk afzonderlijk niet replicatie competent zijn, maar die elkaar kunnen complementeren door co-infectie van één en dezelfde gastheercel.

Plan van aanpak

In dit proof-of-principle project hebben we onderzocht of het mogelijk is om levende vaccins te maken die zijn samengesteld uit twee verschillende virussen, Newcastle Disease virus (NDV) enerzijds en Aviaire Influenza virus (AIV) anderzijds, zodanig dat de twee virussen zich elk afzonderlijk niet kunnen verspreiden. Dit kan worden bereikt door gebruik te maken van twee verschillende virussen die elk een essentieel gen missen. Deze virussen moeten elkaar dan kunnen complementeren doordat het ontbrekende gen van het ene virus aanwezig is in het andere virus. Door middel van  co-infectie van cellen gevolgd door kruislingse complementatie, is het op deze wijze mogelijk om virus preparaten te maken die als levend verzwakt vaccin kunnen worden gebruikt voor de vaccinatie van pluimvee tegen zowel Newcastle disease als aviaire influenza. Een dergelijk vaccin is in principe geschikt voor massa applicatie in pluimvee door middel van spray-enting (aerosol) of toevoeging aan het drinkwater.

Resultaten

Virus stocks van het ‘kreupele’ NDV virus werden verkregen door gebruik te maken van complementerende cellen die  het ontbrekende eiwit tot expressie brengen. Voor de productie van het ‘kreupele’ influenza virus hebben we gebruik gemaakt van de toevoeging van extern heteroloog neuraminidase aan het kweekmedium. Onze resultaten laten zien dat het concept van kruiscomplementatie in principe mogelijk is na co-infectie van celculturen met elk van de twee ‘kreupele’ virussen.  Momenteel onderzoeken we nog wat de meest geschikte verhouding is tussen de twee virussen bij de start van de co-infectie en hoe de verhouding NDV t.o.v.  influenza zich ontwikkelt tijdens vervolgpassages. De effectiviteit en veiligheid van dit bivalent vaccin moet nog onderzocht worden in dieren.