Project

Bloeitijdstip van planten voorspellen

Het moment van bloeien is een belangrijk proces voor de plant, maar zeker ook voor veredelaars en telers. De bloem levert immers belangrijke agroproducten in de vorm van vruchten en zaden.

Wanneer, en of een plant gaat bloeien, hangt af van veel externe en interne factoren. Zo zijn temperatuur, daglengte en lichtkwaliteit bekende factoren die het moment van bloeien kunnen beïnvloeden. Kleine fluctuaties in de dagelijkse temperatuur (bijv. door de opwarming van de aarde) kunnen voor sommige soorten grote gevolgen hebben op bloei en dus de productie. Het is daarom van groot belang om te begrijpen hoe een plant zijn omgeving waarneemt en de verschillende signalen omzet in de juiste output.

Onderzoek in de modelplant zandraket (Arabidopsis thaliana) heeft aangetoond dat zeker 150 verschillende genen betrokken zijn bij dit proces. De uitdaging van dit moment is om op basis van deze kennis te voorspellen hoe bijvoorbeeld veranderingen in omgevingsfactoren een effect hebben op het bloeitijdstip en om deze kennis toe te passen voor het voorspellen en moduleren van bloeitijdstip in belangrijke gewassen.

Dit project heeft twee gekoppelde doelstellingen:

 • Een beter inzicht krijgen in de manier waarop een plant omgevingsfactoren integreert in moleculaire en genetische signalen, en
 • Een wiskundig model ontwikkelen dat het complexe bloeiregulatienetwerk vertegenwoordigd en dat gebruikt kan worden om veranderingen in bloeitijdstip te voorspellen.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten zijn:

 • Identificeren van genen en splicing varianten.
 • Onderzoeken rol van kandidaat-genen en hun splicing varianten.
 • Onderzoek van variatie van epigenetische handtekeningen en moleculaire interacties.
 • Genereren van een kwantitatief model bloeitijd.

Resultaten

Resultaten zijn:

 • Expertise op het gebied bloeitijd signaalmoleculen, fysiologie van de bloei en modelleren.
 • Expertise in nieuwe genomics tools: epigenetische footprinting, mRNA-seq.
 • Artikelen.
 • Nieuwe projecten: TTI-GG project gestart 1-1-2012.
 • Samenwerking met een van de deelnemende bedrijven over bloei in tomaat.
 • Patent over nieuwe factoren van invloed op bloeitijd.

  Publicaties