Project

Bogo E-learning: CIV Tuinbouw & Uitgangsmaterialen brengt virtuele onderzoeker in de klas

In 2015 is er vanuit een samenwerking tussen Wageningen UR, het Ontwikkelcentrum en het CIV T&U een aantal kennisclips ontwikkeld voor de lesmodules die binnen het CIV ontwikkeld zijn. Dit project is mogelijk gemaakt door het BOGO-thema die kennisdoorstroom van DLO Wageningen UR voor het groen onderwijs mogelijk gemaakt, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Vanuit het CIV T&U zijn er voor een aantal thema’s readers ontwikkeld die gebruikt worden voor zelfstudie en voor docenten om uit te doceren. Kleine groepen, veelal versnipperd over heel Nederland, maken het ingewikkeld om de modules goed in te plannen in de verschillende roosters. Zij missen op dat vlak echter vaak inhoudelijke expertise. Daarom zijn delen van de thema’s die zijn uitgewerkt door de Expert Ontwikkel Teams (EOT’s) vertaald in een ‘digitale college’ van onderzoekers en filmpjes op bedrijven die delen van de inhoud op een eenduidige en goede manier voor het voetlicht kunnen brengen. De kennis van onderzoekers van Wageningen UR is hierbij belangrijk.

Het doel dat het CIV T&U nastreeft is dat de kennis die door onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek verzameld is ook beschikbaar komt voor de kleinere sectoren en opleidingen. Dit moet op een zodanige toegankelijke manier zijn dat het niet altijd noodzakelijk is dat de docent ook expert is.

In dit traject heeft Wageningen UR de inhoudelijke expertise via de onderzoekers geleverd, het Ontwikkelcentrum t de productie van de kennisclips en het CIV was verantwoordelijk voor de begeleidende didactische materialen (denk aan toetsen, opdrachten, docentenhandleidingen) en de ontsluiting.

De kennisclips die gemaakt zijn binnen het Bogo E-learning project voor het CIV T&U zijn geplaatst op het YouTube kanaal van Groen Kennisnet. Het gaat om clips op het gebied van resistentievereeling, bedrijfshygiëne en Biobased Economy (Chemie, kringlopen, inhoudsstoffen en Logistiek).

Publications