Project

Bouwen op vruchtbare gronden - Burundi

Het project zal landbouwkundige innovaties ontwikkelen, testen met boeren en verfijnen per agro-ecologische zone. De best beoordeelde onderdelen - in termen van een betere toegang tot voedsel / inkomen, verbeterde land- en arbeidsproductiviteit, duurzaamheid en aanpassing aan klimaatverandering - zullen worden ingebed in lopende agrarische programma's en in voorlichtingsactiviteiten.