Project

Bouwen van Topsector Agrofood Platforms

Uiteindelijke doel is enerzijds efficiënte verwaardig van biomassa met een focus op de reststromen, nieuwe markt outlets voor de agrosector (afzetcreatie).

Doelstelling project

Uiteindelijke doel anderzijds de mogelijkheid aan het regionale bedrijfsleven en het MKB (chemie, papier & karton, bouw, textiel, voedsel, veevoer, energie, brandstoffen, apparatenbouwers) nieuwe groene grond- en brandstoffen toe te passen (marktvraag), waardoor hun concurrentiepositie op het gebied van duurzame productieprocessen wordt versterkt.

Resultaten

Wat is er beloofd in het projectvoorstel:

  • Themas rondom lignocellulose verwaarding Agro food
  • Consortium vorming

Wat is er gerealiseerd:

  • Project voorstel Ingediend programma Lignocellulose vallorisatie
  • Samenwerkende partijen, zie hiernaast.
  • Programma voorstel topsector Agrifood fase 1 negatief beoordeeld, financiering vanuit de Provincie Gelderland is gezocht.