Project

Bouwstenen voor duurzame polyamides op basis van agro-zijstromen - AF12131

Cosun, Johnson Matthey, Arkema en North Seaweed zullen samen met DLO-FBR technologie gaan ontwikkelen om agrozijstromen om te zetten in adipinezuur, een belangrijke bouwsteen in allerlei technische producten, waaronder nylons, polyesters, weekmakers en polyurethanen.

Het doel van het project is om te demonsteren dat dit op lab-en pilotschaal mogelijk is. De labschaaltesten vinden plaats bij DLO-FBR in Wageningen en Cosun in Roosendaal, de pilottesten in de fabriek van Arkema in Vlissingen. Als grondstof voor de omzetting naar adipinezuur zullen suikerzuren worden gebruikt die gewonnen kunnen worden uit suikerbieten- en cichoreipulp (grondstoffen van Cosun). Op langere termijn vormen ook zeewieren een interessante bron voor de winning van uronzuren. Daartoe zal North Seaweed worden betrokken bij het project als producent van zeewieren. Bioraffinagetechnologie zal worden ontwikkeld voor de winning van suikerzuren uit de agrozijstromen en zeewieren en conversietechnologie zal worden ontwikkeld voor de omzetting van de suikerzuren naar adipinezuur. In het kader van het (haalbaarheids)project zullen, indien de technische haalbaarheid op labschaal is aangetoond, eerste opschalingsproeven plaatsvinden bij Arkema in Vlissingen-Oost, in samenwerking met Cosun, tot op 50 liter schaal. Verdere opschaling valt buiten dit (haalbaarheids)project.

Publicaties