Project

Bouwstenen voor duurzame verpakkingsmaterialen op basis van agrozijstromen - AF12128

DLO-FBR zal samen met Cosun, Refresco, Arkema en NorthSeaweed pre-competitieve bioraffinage- en conversietechnologie ontwikkelen voor de winning van suikerzuren uit agrozijstromen als suikerbietenpulp, chicoreibietenpulp, fruitafval en voor de langere termijn voor de winning van suikerzuren op basis van nieuwe gewassen als zeewieren.

Doel is voorts om op lab-en pilotschaal te demonstreren dat met deze technologie de suikerzuren uit de agrozijstromen en zeewieren omgezet kunnen worden in furaandicarbonzuur (FDCA), een belangrijke bouwsteen voor duurzame-PET achtige- verpakkingsmaterialen.

Voor Cosun zal een biobased verpakkingsmateriaal op basis van agrozijstromen resulteren in een significant hogere waarde voor de reststromen. Arkema zal voor pilotschaal experimenten een deel van zijn faciliteiten ter beschikking stellen en daarmee inzicht verwerven in hoeverre de beschikbare apparatuur geschikt is voor de productie van biobased bouwstenen uit agrozijstromen. PET-achtige verpakkingsmaterialen bieden voor Refresco en op termijn voor de levensmiddelensector als geheel, uitzicht op zowel het gebruik van een biobased materiaal als op het verlengen van de houdbaarheid van producten als frisdranken en fruitsappen.

In het kader van het project zal ook een beperkte socio-economische evaluatie (life cycle analyse) van de technologie worden uitgevoerd met als doel te onderbouwen dat de ontwikkelde technologie ook daadwerkelijk duurzaam is. DLO-FBR zal de te ontwikkelen fundamentele en toegepaste kennis ontwikkelen op labschaal, tot een schaal van maximaal 5-10 kilogram. Gebaseerd op deze technologie zullen de deelnemende industrieën (Cosun, Arkema, Refresco) de technologie opschalen tot een pre-competitieve demo/pilotschaal van maximaal 50-100 kilogram binnen de grenzen van dit project en tot op enkele tonnen schaal, binnen redelijk korte termijn, na afloop van het project.

De belangrijkste project doelstellingen per jaar zijn om na één jaar robuuste routes voor de bioraffinage van de agrozijstromen en de bouwstenen daaruit, op 1-2 kilogramschaal te hebben ontwikkeld en mechanische eigenschappen van de beoogde verpakkingsmaterialen te hebben bepaald. Na twee jaar is de doelstelling om de beoogde bouwstenen te hebben opgeschaald tot 50-100 kilogram en van de beoogde verpakkingsmaterialen de gasbarrière eigenschappen te hebben bepaald. Na drie jaar is de overall doelstelling om op 50-100 kilogramschaal een geoptimaliseerd bioraffinage proces te hebben ontwikkeld voor de omzetting van agrozijstromen tot biobased verpakkingsmaterialen die leiden tot een verbeterde houdbaarheid van voedingsproducten als frisdranken en fruitsappen.

Publicaties