Project

Brede monitoring van koppels leghennen met hele snavels

Voorafgaande aan het in 2018 in werking tredende verbod op snavelbehandelen en de haalbaarheids-evaluatie daarvan in 2017, voert de sector een brede monitoring uit van koppels leghennen met onbehandelde snavels.

Verbod op snavelbehandelen

In 2018 zal het verbod op snavelbehandelen van kracht worden. Daarmee sluit Nederland zich aan bij een aantal voorlopers in Europa die reeds een verbod op snavelbehandelen hebben of dit op korte termijn zullen invoeren. Voor Nederland als exporterend land is het snavelbehandel-verbod een extra moeilijkheidsfactor om concurrerend te blijven op de internationale markt. Aan de andere kant wordt in meerdere landen de discussie over snavelbehandelen gevoerd en zal het een kwestie van tijd zijn voordat een verbod op deze behandeling meer regel dan uitzondering zal zijn. Nederland kan als voorloper ervaring opdoen met onbehandelde koppels. Tegen de tijd dat het niet behandelen gemeengoed geworden is, heeft de Nederlandse sector een voorsprong in kennis van het houden van deze dieren, hetgeen in een marktvoordeel kan resulteren. Ervaring en kennis opdoen met onbehandelde koppels is daarom belangrijk. Om dit zo efficiƫnt mogelijk te doen, is een gestructureerde monitoring van management en resultaten noodzakelijk.

Voorafgaande aan het verbod op snavelbehandelen zal in 2017 een evaluatie plaatsvinden, waarbij de sector met de overheid de situatie omtrent onbehandelde reguliere leghennen, vleeskuikenouderdieren en kalkoenen zal bespreken. Om deze evaluatie goed te kunnen uitvoeren, moet er zoveel mogelijk concrete informatie beschikbaar zijn over de stand van zaken met betrekking tot onbehandelde koppels. Ook hiervoor is een brede monitoring van praktijkkoppels noodzakelijk.

Monitoring onbehandelde koppels

Voorheen is monitoring van onbehandelde koppels uitgevoerd door het onderzoek, maar omdat dit arbeidsintensief en daardoor duur onderzoek is, konden slechts een beperkt aantal koppels onderzocht worden. Voor een bredere monitoring is door Livestock Research een protocol ontwikkeld dat in kortere tijd kan worden uitgevoerd door niet-onderzoekers, maar dat toch voldoende betrouwbare resultaten oplevert.

opfokhennen 003.jpg

In 2015 start de brede praktijkmonitoring, waarbij erfbetreders koppels leghennen zowel in de opfok als in de legperiode meerdere malen bezoeken en beoordelen. WUR-LR heeft een korte training ontwikkeld, waarin de erfbetreders leren om de protocollen voor de opfok en de legperiode uit te voeren. Naast koppels onbehandelde leghennen zullen ook behandelde leghennen gemonitord worden, zodat een vergelijk mogelijk is en de effecten van het achterwege laten van snavelbehandelen beter aan te tonen zijn. De gegevens, die door de erfbetreders  worden verzameld, worden door hen in een database gezet, die door Avined beheerd wordt. WUR-LR zal de controle en verwerking van de data voor haar rekening nemen, alsmede de rapportage van de resultaten.

De begeleiding van het project wordt verricht door de Stuurgroep Ingrepen, waarin de sector, de overheid, de Dierenbescherming en het onderzoek vertegenwoordigd zijn.