Project

Business modellen voor Brummen

Het Landschapsnetwerk Brummen (LNB) is een bewonerscollectief van twaalf boeren en burgers dat bewoners en bedrijven in en rondom de gemeente Brummen wil verbinden met hun leefomgeving en een duurzaam gebruik daarvan. Het netwerk heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research gevraagd om een aantal business modellen te ontwikkelen om boeren in Brummen (met name melkveehouders) te inspireren om meer lokaal te gaan produceren en/of met meer oog voor het landschap, waterberging en biodiversiteit.

Boeren zijn immers belangrijke beheerders van het landschap. Hun beheer is nu meestal gericht op het produceren van zoveel mogelijk voedsel voor de wereldmarkt tegen zo laag mogelijke kosten. De maximalisatie van de voedselproductie gaat ten koste van andere landschapsdiensten en van kwaliteit van voedsel. Er is verlies aan publieke waarden van het landschap, waaronder gezondheid, waterbeheer, biodiversiteit en aantrekkelijkheid van het landschap. Ook sociaal is er waardeverlies: er is vaak nauwelijks een relatie tussen boer en burger.

Het LNB werkt aan bewustwording van de diensten die het landschap biedt en stimuleert samenwerking om deze diensten duurzaam te benutten en daardoor waarde te creëren. Het LNB is politiek onafhankelijk en werkt samen met overheden, zorginstellingen, burgers en bedrijven.

Onderzoek en resultaten

Het LNB wil de businessmodellen gebruiken als onderbouwing voor de mogelijkheden die er zijn voor een duurzame manier van voedselproductie die tevens leiden tot een gezonder landschap. Bij de afronding organiseert LNB een discussiebijeenkomst in het gemeentehuis van Brummen, waarbij onder andere ook de boeren, het Waterschap, Natuurmonumenten, Gelders landschap, de tafel duurzaam voedselbeleid van de Claentech regio worden uitgenodigd.

De businessmodellen kunnen ook buiten de regio Brummen inspirerend zijn. Door de deelname van het LNB aan de tafel duurzaam voedselbeleid van de regio stedendriehoek (de Cleantech regio) worden ze ook op dit niveau ingebracht.